Samlet usikret gjeld

kr 159 113 388 036

Ramme kredittkort

kr 218 791 427 514

Rentebærende

kr 42 813 548 342

Ikke rentebærende

kr 30 388 978 852

Benyttet ramme kredittkort

kr 73 202 527 194

Antall personer

3 179 577

Finansforetak

161
Logo Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret viser til enhver tid de gjeldsopplysningene som blir gjort tilgjengelig fra finansforetakene. Mindre svingninger i summer kan forekomme. Historiske tall oppdateres daglig. Lån sikret via tredjepart, som for eksempel ved kausjon, inngår i tallgrunnlaget. Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerne.
Offisielle nøkkeltall pr. mnd finner du her: Se offisielle nøkkeltall

Sist oppdatert: 9 juni 2023, 12:00

Aktuelt

Nytt hopp i forbruksgjelden

31 mai 2023

Nytt hopp i forbruksgjelden

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i mai med 2,4 MRD (+1,6%) fra 154,0 til 156,4 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

En gruppe står for nesten halvparten av all forbruksgjeld! Veksten fortsetter.

28 april 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i april med 0,6 MRD (+0,4%) til 154,0 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret

Voldsom vekst i forbruksgjelden

31 mars 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i mars med hele 2,1 MRD (+1,4%) til 153,4 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Trenden fortsetter, forbruksgjelden øker!

28 februar 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i februar med 0,4 MRD (+0,3%) til 151,4 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.