Defero «Norges mest komplette privatøkonomi-app» inngår partnersamarbeid med Gjeldsregisteret!

Innsyn i egen gjeld er ett av tilbudene som er flittigst benyttet hos Gjeldsregisteret. Flere virksomheter ser nytteverdien av å integrere innsynstjenesten med egen tjeneste, og inngår partnersamarbeid med Gjeldsregisteret for å tilby tjenesten.

Sist ute er Defero, som ifølge daglig leder Eigil Arff Tarjem tilbyr Norges mest komplett privatøkonomi-app. Bruk av tjenesten krever sikker innlogging med BankID, og man velger selv om man ønsker å dele gjeldsopplysninger med Defero.

Defero.no ble lansert i mai 2019 for å gjøre det enklere for privatpersoner å kredittsjekke seg selv gratis. Siden den gang har fintechaktøren fått over 130 000 medlemmer og opplever en tiltagende vekst. Gjennom partnersamarbeid med Gjeldsregisteret utvider Defero tilbudet til også å inkludere innsyn i egne gjeldsopplysninger, slik at Deferos medlemmer får et enda bedre totalbilde av egen privatøkonomi.

-Det finnes veldig mye spennende data i Norge, men den er spredd rundt i diverse databaser som kan være vanskelig å få tilgang til for privatpersoner. Defero eksisterer for å gjøre det enkelt for folk flest å se så mye av egne økonomiske data, samt forstå verdien og viktigheten av disse, sier daglig leder i Defero, Eigil Arff Tarjem.

-Svært mange nordmenn er ikke klar over hvor viktig deres kredittscore er, eller hvorvidt de har en betalingsanmerkning eller ikke. Når alle norske banker, uten unntak, kredittsjekker sine kunder før de innvilger lån er det merkelig at ikke de fleste har et forhold til disse dataene. Da Gjeldsregisteret ble opprettet fikk bankene plutselig tilgang til å innhente kunders gjeldsopplysninger, som nå også spiller en vesentlig rolle i bankenes risikovurdering. Å implementere gjeldsopplysninger fra Gjeldsregisteret er derfor et viktig steg å ta for Defero for å gi våre medlemmer et enda bedre totalbilde av egen økonomi og muligheter, sier Tarjem.

-Gjeldsregisteret er fornøyde med at forbrukere får sine gjeldsopplysninger tilgjengelig hvor og når de har et behov for enkel og sikker tilgang. Gjeldsregisteret hjelper folk med bedre oversikt slik at de får bedre forutsetninger til å ikke ta på seg flere økonomiske forpliktelser enn hva de greier å betjene. Gjennom partnersamarbeidet med Gjeldsregisteret tilbyr Defero sine medlemmer tilgang til egne oppdaterte gjeldsopplysninger, medlemmene får ett bedre bilde over egen gjeldssituasjon og derav ett enda bedre totalbilde av sin privatøkonomi, sier daglig leder i Gjeldsregisteret Egil Årrestad.