Samlet usikret gjeld

kr 156 224 191 593

Ramme kredittkort

kr 240 189 230 671

Rentebærende

kr 51 858 371 666

Ikke rentebærende

kr 15 682 560 362

Benyttet ramme kredittkort

kr 67 540 932 028

Antall personer

3 183 576

Finansforetak

166
Logo Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret viser til enhver tid de gjeldsopplysningene som blir gjort tilgjengelig fra finansforetakene. Mindre svingninger i summer kan forekomme. Historiske tall oppdateres daglig. Lån sikret via tredjepart, som for eksempel ved kausjon, inngår i tallgrunnlaget. Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerne.
Offisielle nøkkeltall pr. mnd finner du her: Se offisielle nøkkeltall

Sist oppdatert: 25 januar 2021, 12:00

Aktuelt

Gjeldsregisteret utvider publiseringen av daglige nøkkeltall!

18 januar 2021

Mange følger gjeldsutviklingen på Gjeldsregisterets hjemmeside hvor oppdaterte nøkkeltall basert på finansforetakenes løpende rapportering publiseres daglig. Med bakgrunn i opparbeidet erfaring og tilbakemeldinger fra markedet endrer og utvider Gjeldsregisteret nå oversikten.

Overraskende nedgang i forbruksgjeld i desember

6 januar 2021 finansavisen.no

Selv med stor julehandel gikk samlet gjeld noe ned i desember. Fasit for 2020 viser en nedgang i samlet usikret gjeld med 7,9 prosent, ifølge Gjeldsregisteret. 

Fasiten for 2020!

5 januar 2021

Fasit for 2020 viser en nedgang i samlet usikret gjeld med 7,9 %. Selv med stor julehandel gikk samlet gjeld også noe ned i desember (-0,1 %). Gjeldsregisterets tall viser en nedgang i samlet usikret gjeld for året 2020 med 15 milliarder (-7,9 %). Gjelden er på 175,8 MRD ved utgangen av desember, mot 176 MRD pr november (-0,1 %)

Gjeldsregisteret ønsker God Jul!

18 desember 2020

Gjeldsregisteret legger snart bak seg sitt første hele driftsår, ett år som på grunn av pandemien ble noe helt utenom det vanlige. Når julefreden straks senker seg kan vi fastslå at veksten i forbruksgjelden i 2019 ble snudd til en betydelig og positiv nedgang i 2020.