Samlet usikret gjeld

kr 160 891 674 393

Ramme kredittkort

kr 218 901 438 299

Rentebærende

kr 42 204 937 303

Ikke rentebærende

kr 29 532 183 069

Benyttet ramme kredittkort

kr 71 737 120 372

Antall personer

3 183 629

Finansforetak

160
Logo Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret viser til enhver tid de gjeldsopplysningene som blir gjort tilgjengelig fra finansforetakene. Mindre svingninger i summer kan forekomme. Historiske tall oppdateres daglig. Lån sikret via tredjepart, som for eksempel ved kausjon, inngår i tallgrunnlaget. Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerne.
Offisielle nøkkeltall pr. mnd finner du her: Se offisielle nøkkeltall

Sist oppdatert: 29 november 2023, 12:00

Aktuelt

Eksplosiv vekst i forbruksgjelden

31 oktober 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden øker med 3,0 MRD (+1,9%) fra 156,5 til 159,5 MRD fra september til oktober, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Forbruksgjelden øker med 1 Milliard

29 september 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden øker med 1,0 MRD (+0,7%) fra 155,5 til 156,5 MRD fra august til september, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Forbruksgjelden øker!

31 august 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden øker med 0,9 MRD (+0,6%) fra 154,6 til 155,5 MRD fra juli til august, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Forbruksgjelden uforandret i juli

31 juli 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden er uforandret på 154,6 MRD fra juni til juli, viser nye tall fra Gjeldsregisteret