Samlet usikret gjeld

kr 153 441 077 539

Ramme kredittkort

kr 224 027 069 951

Rentebærende

kr 44 638 548 747

Ikke rentebærende

kr 24 337 995 600

Benyttet ramme kredittkort

kr 68 976 544 347

Antall personer

3 171 588

Finansforetak

165
Logo Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret viser til enhver tid de gjeldsopplysningene som blir gjort tilgjengelig fra finansforetakene. Mindre svingninger i summer kan forekomme. Historiske tall oppdateres daglig. Lån sikret via tredjepart, som for eksempel ved kausjon, inngår i tallgrunnlaget. Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerne.
Offisielle nøkkeltall pr. mnd finner du her: Se offisielle nøkkeltall

Sist oppdatert: 31 mars 2023, 12:00

Aktuelt

Voldsom vekst i forbruksgjelden

31 mars 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i mars med hele 2,1 MRD (+1,4%) til 153,4 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Trenden fortsetter, forbruksgjelden øker!

28 februar 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i februar med 0,4 MRD (+0,3%) til 151,4 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Forbruksgjelden øker

31 januar 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i januar med 0,45 MRD (+0,3%) fra 150,5 MRD til 150,9 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Samlet forbruksgjeld gikk ned i desember, men vi må ikke la oss lure

2 januar 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden ble i desember redusert med -1,2 MRD (-0,8%) fra 151,7 MRD til 150,5 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.