Samlet usikret gjeld

kr 152 458 761 235

Ramme kredittkort

kr 223 934 511 922

Rentebærende

kr 44 878 880 595

Ikke rentebærende

kr 23 124 878 638

Benyttet ramme kredittkort

kr 68 003 759 233

Antall personer

3 170 362

Finansforetak

165
Logo Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret viser til enhver tid de gjeldsopplysningene som blir gjort tilgjengelig fra finansforetakene. Mindre svingninger i summer kan forekomme. Historiske tall oppdateres daglig. Lån sikret via tredjepart, som for eksempel ved kausjon, inngår i tallgrunnlaget. Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerne.
Offisielle nøkkeltall pr. mnd finner du her: Se offisielle nøkkeltall

Sist oppdatert: 27 mars 2023, 12:00

Aktuelt

Trenden fortsetter, forbruksgjelden øker!

28 februar 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i februar med 0,4 MRD (+0,3%) til 151,4 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Forbruksgjelden øker

31 januar 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i januar med 0,45 MRD (+0,3%) fra 150,5 MRD til 150,9 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Samlet forbruksgjeld gikk ned i desember, men vi må ikke la oss lure

2 januar 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden ble i desember redusert med -1,2 MRD (-0,8%) fra 151,7 MRD til 150,5 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Økning i forbruksgjelden

1 desember 2022

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i november med 1,6 MRD (1,1%) fra 150,1 MRD til 151,7 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.