Samlet usikret gjeld

kr 157 465 939 997

Ramme kredittkort

kr 219 380 272 778

Rentebærende

kr 41 622 735 316

Ikke rentebærende

kr 28 030 566 488

Benyttet ramme kredittkort

kr 69 653 301 804

Antall personer

3 182 840

Finansforetak

161
Logo Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret viser til enhver tid de gjeldsopplysningene som blir gjort tilgjengelig fra finansforetakene. Mindre svingninger i summer kan forekomme. Historiske tall oppdateres daglig. Lån sikret via tredjepart, som for eksempel ved kausjon, inngår i tallgrunnlaget. Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerne.
Offisielle nøkkeltall pr. mnd finner du her: Se offisielle nøkkeltall

Sist oppdatert: 2 oktober 2023, 12:00

Aktuelt

Forbruksgjelden øker med 1 Milliard

29 september 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden øker med 1,0 MRD (+0,7%) fra 155,5 til 156,5 MRD fra august til september, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Forbruksgjelden øker!

31 august 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden øker med 0,9 MRD (+0,6%) fra 154,6 til 155,5 MRD fra juli til august, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Forbruksgjelden uforandret i juli

31 juli 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden er uforandret på 154,6 MRD fra juni til juli, viser nye tall fra Gjeldsregisteret

Feriepengene ga redusert forbruksgjeld

30 juni 2023

Den samlede usikrede forbruksgjelden ble i juni redusert med ca. -1,9 MRD (-1,2%) fra 156,4 til 154,6 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.