Målsetninger/funksjoner

Gjeldsregisterets målsetninger er:

  • Det skal være enkelt for finansforetakene å avgi og motta gjeldsopplysninger
  • Sikkerhet og konfidensialitet er særlig prioritert
  • Privatpersoner skal gis god oversikt over egen forbruksgjeld
  • Myndighetenes behov for grunnlag til analyse og rapportering av gjeldssituasjonen skal dekkes
  • Myndighetenes krav til etablering og drift av virksomheten skal oppfylles