Oppslag i Gjeldsregisteret

Oppslag i Gjeldsregisteret er en tjeneste for finansforetak og kommuner for å kunne sjekke en persons usikrede gjeld.

Finansforetak som er pliktige til å innrapportere usikret gjeld oppdaterer Gjeldsregisteret løpende med informasjon om gjeldsopplysninger på personer registrert med fødsels-nummer eller d-nummer i Norge.

Hvem kan gjøre oppslag i og i hvilken sammenheng kan du gjøre oppslag i Gjeldsregisteret?

Finansforetak, Husbanken og Statens pensjonskasse:

 • Behandling av konkret kredittsøknad eller ved endring av vilkår på en løpende kreditt
 • Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt

Kommuner:

 • Behandling av søknad om startlån eller ved endring av startlån
 • Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt

Oppslag kan gjøres via web (infotorg.no), eller via integrerte oppslag i bank- og andre fagsystemer

Det kan være tre ulike lånetyper som det kan hentes ut informasjon på: Nedbetalingslån (f.eks. forbrukslån), Rammekreditt (f.eks. kredittkort) og Faktureringskort (f.eks. betalingskort uten avtalt ramme )

For den enkelte lånetype vil det være informasjon om følgende

Nedbetalingslån:

 • Opprinnelig lånebeløp
 • Saldo
 • Nedbetalingstid
 • Nominell rente
 • Terminomkostninger
 • Terminlengde (månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig)
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)

Rammekreditt:

 • Kredittgrense
 • Rentebærende saldo
 • Ikke-rentebærende saldo
 • Nominell rente
 • Terminomkostninger
 • Kapitaliseringsfrekvens (månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig)
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)

Faktureringskort:

 • Rentebærende saldo
 • Ikke-rentebærende saldo
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)

Det sendes gjenpartsbrev til den personen det er søkt på.

For ytterligere informasjon eller demonstrasjon av våre tjenester og produkter ta kontakt med oss på salg@gjeldsregisteret.com

pdf icon Klikk her for å laste ned pdf