Oversikt over finansforetak som leverer informasjon

Alle finansforetak skal innen 1. juli 2019 levere gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret AS.

Følgende finansforetak leverer pr dags dato gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret:

(Tabellen fylles ut senere)

Finansforetak som har inngått avtale med Gjeldsregisteret AS

Planlagt tilgjengelig fra

(Under etablering)

Tilgjengelig fra

(I produksjon)