Om Selskapet

Gjeldsregisteret AS er et heleid selskap i EVRY-konsernet som har fått konsesjon fra Barne- og likestillingsdepartementet til å drive som gjeldsinformasjonsforetak.

Hensikten er å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger ved å bidra til å gi banker og andre kredittytere mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en lånesøker allerede har. Dette kan gi bedre beslutninger for finansforetakene, samtidig som lånesøkere kan forvente bedre råd fra långivere om hvilken lånekapasitet deres økonomi tåler.

Gjeldsinformasjonsloven regulerer hvem som får benytte tjenestene. Det er i hovedsak banker og finansinstitusjoner, Husbanken, Statens pensjonskasse, kommuner (førstegangslån), Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. I tillegg kan kredittopplysningsforetak bruke informasjonen som del av sin kredittscore.

Gjeldsregisteret AS vil levere sine informasjonstjenester via web (infotorg.no) og integrert i kundenes fagsystemer. Dette sikrer at de som har konsesjon til å motta data får informasjonen oppdatert i sanntid basert på moderne hendelsesbasert ajourhold, og sikrer på denne måten et best mulig beslutningsgrunnlag tilrettelagt på en kostnadseffektiv måte.

Gjeldsregisteret AS legger stor vekt på informasjonssikkerhet og personvern, noe som også er i tråd med konsesjonen og ny personvernforordning (GDPR). Innsynsløsning for publikum blir etablert, og gjenpartsbrev eller varsel vil også bli sendt ved utlevering av gjeldsopplysninger.

Det finnes mer enn 500 finansforetak som skal avgi gjeldsinformasjon til Gjeldsregisteret AS. I følge Finanstilsynet har nordmenn forbrukslån for om lag 108 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår 2018.