Om Selskapet

Gjeldsregisteret AS er et heleid selskap i Tietoevry-konsernet som har fått konsesjon fra Barne- og familiedepartementet til å drive som gjeldsinformasjonsforetak.

Hensikten er å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger ved å bidra til å gi banker og andre kredittytere mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en lånesøker allerede har. Dette kan gi bedre beslutninger for finansforetakene, samtidig som lånesøkere kan forvente bedre råd fra långivere om hvilken lånekapasitet deres økonomi tåler.

Gjeldsinformasjonsloven regulerer hvem som får benytte tjenestene. Det er i hovedsak banker og finansinstitusjoner, Husbanken, Statens pensjonskasse, kommuner (førstegangslån), Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. I tillegg kan kredittopplysningsforetak bruke informasjonen som del av sin kredittscore.

Gjeldsregisteret AS leverer gjeldsopplysninger via web (infotorg.no) og integrert i kundenes fagsystemer. Dette sikrer at brukerene får gjeldsopplysninger oppdatert i sanntid og sikrer på denne måten et best mulig beslutningsgrunnlag tilrettelagt på en kostnadseffektiv måte.

Gjeldsregisteret AS legger stor vekt på informasjonssikkerhet og personvern, noe som også er i tråd med konsesjonen og ny personvernforordning (GDPR). Innsynsløsning for publikum blir etablert, og gjenpartsbrev eller varsel vil også bli sendt ved utlevering av gjeldsopplysninger.