Porteføljeoversikt

Porteføljeoversikt er en analysetjeneste for finansforetak som rapporterer usikret gjeld til Gjeldsregisteret. Tjenesten gir oversikt med aggregerte tall fra egne innrapporterte gjeldsopplysninger. I tillegg inngår oversikt basert på Gjeldsregisteret totale innhold. Den viser tall for enkelte lånetype, rentebærende og ikke-rentebærende saldo, antall kunder med usikret gjeld, medlåntagere, alderssammensetning og kjønnsfordeling på kundene, renterangering differensiert på lånebeløp, fordeling av grupper finansforetak rangert etter antall lån og kreditter, samt mye mer.

Porteføljeoversikt gir en omfattende oversikt over egen og bransjens totale innrapporterte portefølje inkludert en grundig analyse av all usikret gjeld finansforetaket selv rapporterer til Gjeldsregisteret. Det enkelte finansforetak får med dette god oversikt over egen rapportert portefølje, og et godt verktøy for å sammenligne egne tall mot bransjen.

Analysen produseres på grunnlag av gjeldsopplysninger rapportert til Gjeldsregisteret AS før klokken 12.00 den første virkedagen hver kalendermåned.

Persondata som benyttes til utarbeidelse av analysen er anonymisert, og kan ikke gjenkjennes på individnivå.

Finansforetak som er pliktige til å innrapportere usikret gjeld oppdaterer Gjeldsregisteret løpende med informasjon om gjeldsopplysninger på personer registrert med fødselsnummer eller d-nummer i Norge.

Tjenesten leveres som to PDF-rapporter; «Porteføljeoversikt» og «Bransjeoversikt»

For ytterligere informasjon eller demonstrasjon av våre tjenester og produkter ta kontakt med oss.

pdf icon Klikk her for å laste ned pdf