Finansforetak, Husbanken og Statens pensjonskasse

Finansforetak, Husbanken og Statens pensjonskasse kan bruke gjeldsopplysninger til:

  • Behandling av konkret kredittsøknad eller ved endring av vilkår på en løpende kreditt
  • Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt
  • Utarbeidelse av kredittscoremodeller

Gjeldsinformasjonen gir finansforetak grunnlag for bedre kredittvurderinger og beslutninger for lånesaksbehandling basert på samlet oversikt over lånesøkers kreditt- og forbruksgjeld.

Hvordan få tilgang til gjeldsopplysninger fra Gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret leverer gjeldsopplysninger direkte til finansforetak eller via partnere, f.eks. kredittopplysningsforetak eller leverandører av banksystemer.

For direkte avtale, kontakt Gjeldsregisteret

For avtale via en av Gjeldsregisterets partnere, se Partneroversikt

Slik får du det:

  • Oppslag via web - Hent ut informasjonen du trenger på en enkel og intuitiv måte via infotorg.no
  • Oppslag via integrasjon – Gjør oppslag direkte fra ditt fagsystem som del av saksbehandlingen
  • Påføring for kredittscore - Få påført gjeldsinformasjon 4 ganger i året som grunnlag for score av dine eksisterende kunder (tilgjengelig for finansforetak).