Nøkkeltall

Oversikten viser offisielle nøkkeltall fra Gjeldsregisteret og er etablert pr september 2019.  Enkelte nøkkeltall oppdateres daglig, og er tilgjengelige her: Til oversikt

Samlet usikret gjeld Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere***

Rentebærende saldo i mrd*

(Differanse i %)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse i %)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 85,2 76,2 84,3 (-1,1%) 75,4 (-1,0%)
Kredittkort (Rammekreditt) 58,9 57,5 60 (1,9%) 58,6 (1,9%)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 1,8 (200%) 1,8 (200%)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 25 19,6 25,9 (3,6%) 18,7 (-4,6%)
Sum 169,7 153,9 172 (1,4%) 154,5 (0,4%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere***

Beløp i mrd*

(Differanse i %)

Beløp justert for medlåntakere***

(Differanse i %)

Samlet ramme kredittkort 270 267,4 269 (-0,4%) 266,4 (-0,4%)
Rentebærende saldo 58,9 57,5 60 (1,9%) 58,6 (1,9%)
Ikke rentebærende saldo 22,7 22,5 22,9 (0,9%) 22,6 (0,4%)
Tilgjengelig kredittramme 188,4 187,1 186,1 (-1,2%) 184,7 (-1,3%)

 

Andre nøkkeltall Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere***

Antall

(Differanse i %)

Antall justert for medlåntakere*** (Differanse i %)
Antall personer registrert 3.197.085 3.120.934 3.231.039 (1,1%) 3.154.904 (1,1%)
Antall personer med rentebærende saldo 1.179.983 1.127.480 1.260.360 (6,8%) 1.207.878 (7,1%)
Antall usikrede lån/kreditter 8.540.000 8.454.296 8.958.007 (4,9%) 8.872.347 (4,9%)
Antall rapporterende finansforetak 162 162 162 (0,0%) 162 (0,0%)

 

*)Alle tall er avrundet

**) Lån sikret via 3. part, f.eks ved kausjon. Estimert basert på rente < 5%

***) Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerene. Tall i denne kolonnen er eks. medlåntakere