Nøkkeltall

Oversikten viser offisielle nøkkeltall fra Gjeldsregisteret og er etablert pr september 2019.  Enkelte nøkkeltall oppdateres daglig, og er tilgjengelige her: Til oversikt

 

Samlet usikret gjeld Pr mai 2020 Pr juni 2020
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** Rentebærende saldo i mrd* (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 82,5 74,2 82,7 (0,2 %) 74,5 (0,4 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 56,5 55,1 54,6 (-3,4 %) 53 (-3,7 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,14 1,14 0,7 (-41,5 %) 0,7 (-41,5 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 22,2 17,1 22,1 (-0,8 %) 16,9 (-1,0 %)
Sum 162,4 147,5 160 (-1,5 %) 145,1 (-1,6 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr mai 2020 Pr juni 2020
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere*** Beløp i mrd* (Differanse) Beløp justert for medlåntakere*** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 253,9 251,2 253 (-0,3 %) 250,3 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 56,5 55,0  54,6 (-3,4 %) 53 (-3,7 %)
Ikke rentebærende saldo 17,7 17,4 18,6 (5,3 %) 18,4 (5,3 %)

 

Andre nøkkeltall Pr mai 2020 Pr juni 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere*** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere*** (Differanse)
Antall personer registrert 3.209.047 3.1440.853 3.204.602 (-0,1 %) 3.137.316 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.212.727 1.164.797 1.138.866 (-6,1 %) 1.091.474 (-6,3 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.457.500 8.380.731 8.362.899 (-1,1 %) 8.287.173 (-1,1 %)
Antall rapporterende finansforetak 166   167 (1)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,82 %   14,33 % (-0,49)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,35 % (-0,55)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,21 %   19,77 % (1,56)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   20,45 % (0,65)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,26 %    1,98 % (-0,28)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 2,40 %    2,05 % (- 0,35)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr april 2020 Pr mai 2020
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** Rentebærende saldo i mrd* (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 83,4 74,9 82,5 (-1,0 %) 74,2 (-1,0 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 57,3 56,0 56,5 (-1,4 %) 55,1 (-1,6 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,13 1,13 1,14 (0,7 %) 1,14 (0,7 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 22,0 17,0 22,2 (0,9 %) 17,1 (0,3 %)
Sum 163,9 149,1 162,4 (-0,9 %) 147,5 (-1,1%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr april 2020 Pr mai 2020
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere*** Beløp i mrd* (Differanse) Beløp justert for medlåntakere*** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 254,7 252,3 253,9 (-0,3 %) 251,2 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 57,3 56,0 56,5 (-1,4 %) 55,0 (-1,6 %)
Ikke rentebærende saldo 16,2 16,0 17,7 (9,1 %) 17,4 (9,2 %)

 

Andre nøkkeltall Pr april 2020 Pr mai 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere*** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere*** (Differanse)
Antall personer registrert 3.212.286 3.143.586 3.209.047 (-0,1 %) 3.1440.853 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.215.684 1.167.353 1.212.727 (-0,2 %) 1.164.797 (-0,2 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.518.321 8.440.906 8.457.500 (-0,7 %) 8.380.731 (-0,7 %)
Antall rapporterende finansforetak 166   166  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,81 %   14,82 % (0,01)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,90 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,17 %   18,21 % (0,04)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   19,80  % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,33 %   2,26 % (-0,07)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median  2,54 %    2,40 % (- 0,14)  

 

Samlet usikret gjeld Pr mars 2020 Pr april 2020
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** Rentebærende saldo i mrd* (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,9 76,2 83,4 (-1,8 %) 74,9 (-1,7 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 59,2 57,4 57,3 (-3,2 %) 56,0 (-2,5 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,12 1,12 1,13 (1 %) 1,13 (1 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 23,00 16,7 22,0 (-4,4 %) 17,0 (2,1 %)
Sum 168,3 151,4 163,9 (-2,6 %) 149,1 (-1,6%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr mars 2020 Pr april 2020
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere*** Beløp i mrd* (Differanse) Beløp justert for medlåntakere*** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 258,4 255,2 254,7 (-1,4 %) 252,3 (-1,1 %)
Rentebærende saldo 59,2 57,4 57,3 (-3,2 %) 56,0 (-2,5 %)
Ikke rentebærende saldo 17,6 17,4 16,2 (-7,9 %) 16,0 (-7,9 %)

 

Andre nøkkeltall Pr mars 2020 Pr april 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere*** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere*** (Differanse)
Antall personer registrert 3.213.010 3.142.213 3.212.286 (-0,02%) 3.143.586 (0,04 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.244.507 1.174.208 1.215.684 (0,7 %) 1.167.353 (-0,6 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.557.743 8.477.907 8.518.321 (-0,5 %) 8.440.906 (-0,4 %)
Antall rapporterende finansforetak 165   166  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,85 %   14,81 % (-0,04)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,90 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,21 %   18,17 % (-0,04)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   19,80  % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,57 %   2,33 % (-0,24)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 3,13 %   2,54 % (- 0,59)  

 

Samlet usikret gjeld Pr februar 2020 Pr mars 2020
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** Rentebærende saldo i mrd* (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 85,4 76,3 84,9 (-0,5 %) 76,2 (-0,1 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 59,7 58,0 59,2 (-0,8 %) 57,4 (-1,1 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,09 1,09 1,12 (2,4 %) 1,12 (2,4 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 23,0 16,6 23,04 (0,3 %) 16,7 (0,3 %)
Sum 169,1 152,1 168,3 (-0,5 %) 151,4 (-0,4%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr februar 2020 Pr mars 2020
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere*** Beløp i mrd* (Differanse) Beløp justert for medlåntakere*** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 261,5 258,4 258,4 (-1,2 %) 255,2(-1,3 %)
Rentebærende saldo 59,7 58,0 59,2 (-0,8 %) 57,4 (-1,1 %)
Ikke rentebærende saldo 19,6 19,4 17,6 (-10,5 %) 17,4 (-10,6 %)

 

Andre nøkkeltall Pr februar 2020 Pr mars 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere*** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere*** (Differanse)
Antall personer registrert 3.219.286 3.144.462 3.213.010 (-0,2 %) 3.142.213 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.260.934 1.208.100 1.244.507 (-2,9  %) 1.174.208 (-2,8 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.700.724 8.616.464 8.557.743 (-1,6 %) 8.477.907 (- 1,6 %)
Antall rapporterende finansforetak 162   165  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,98 %   14,85 % (-0,13)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,90 % (0 )  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,19 %   18,21 % (0,02)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   19,80  % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,61 %   2,57 % (-0,04)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 3,19 %   3,13 % (- 0,06)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr januar 2020 Pr februar 2020
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** Rentebærende saldo i mrd* (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 85,2 76,1 85,4 (0,2 %) 76,3 (0,3 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 59,1 57,4 59,7 (1,1 %) 58,0 (1,0 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 2,0 2,0 1,1 (-44,7 %) 1,1 (-44,7 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 22,8 16,5 23,0 (0,9 %) 16,6 (0,5 %)
Sum 169,0 152,1 169,1 (0,1 %) 152,1 (0,0 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr januar 2020 Pr februar 2020
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere*** Beløp i mrd* (Differanse) Beløp justert for medlåntakere*** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 258,8 255,8 261,5 (1,0 %) 258,4 (1,0 %)
Rentebærende saldo 59,1 57,4 59,7 (1,1 %) 58,0 (1,0 %)
Ikke rentebærende saldo 19,5 19,3 19,6 (0,5 %) 19,4 (0,6 %)

 

Andre nøkkeltall Pr januar 2020 Pr februar 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere*** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere*** (Differanse)
Antall personer registrert 3.199.316 3.123.937 3.219.286 (0,6 %) 3.144.462 (0,7 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.239.482 1.185.892 1.260.934 (1,7 %) 1.208.100 (1,9 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.478.218 8.393.373 8.700.724 (2,6 %) 8.616.464 (2,7 %)
Antall rapporterende finansforetak 162   162 (0)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,95 %   14,98% (0,03)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,9 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18 %   18,19 % (0,19)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,60 %   19,80 % (0,20)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,64 %   2,61 % (-0,03)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 3,20 %   3,19 % (-0,01)  

 

Samlet usikret gjeld Pr desember 2019 Pr januar 2020
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** Rentebærende saldo i mrd* (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,4 75,6 85,2 (1 %) 76,1 (0,7 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 59,9 58,4 59,1 (-1,4 %) 57,4 (-1,6 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 2,1 2,07 2,0 (-5,5 %) 2,0 (-4,3 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 31,9 18,3 22,8 (-28,6 %) 16,5 (-9,6 %)
Sum 178,3 154,4 169,0 (-5,2 %) 152,1 (-1,5 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr desember 2019 Pr januar 2020
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere*** Beløp i mrd* (Differanse) Beløp justert for medlåntakere*** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 263,7 260,8 258,8 (-1,9 %) 255,8 (-1,9 %)
Rentebærende saldo 59,9 58,3 59,1 (-1,4 %) 57,4 (-1,5 %)
Ikke rentebærende saldo 20,7 20,5 19,5 (-5,6 %) 19,3 (-5,8 %)

 

Andre nøkkeltall Pr desember 2019 Pr januar 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere*** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere*** (Differanse)
Antall personer registrert 3.231.694 3.152.796 3.199.316 (-1,0 %) 3.123.937 (-0,9 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.267.055 1.210.496 1.239.182 (-2,2 %) 1.185.892 (-2,0 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.895.102 8.806.790 8.478.218 (-4,7 %) 8.393.373 (-4,7 %)
Antall rapporterende finansforetak 162   162 (0,0 %)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,95 %   14,95% (0 %)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,9% (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,12 %   18% (-0,12)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   19,60% (-0,20)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,64 %   2,64 %  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 3,20 %   3,20 %  

 

Samlet usikret gjeld Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere***

Rentebærende saldo i mrd*

(Differanse)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,8 75,9 84,4 (-0,5 %) 75,6 (-0,4 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 57,5 56 59,9 (4,2 %) 58,4 (4,3 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,8 1,8 2,1 (16,7 %) 2,07 (15 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 24,8 17,5 31,9 (28,6 %) 18,3 (2,8 %)
Sum 168,9 154,5 178,3 (5,6 %) 154,37 (1,9 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere***

Beløp i mrd*

(Differanse)

Beløp justert for medlåntakere***

(Differanse)

Samlet ramme kredittkort 264,6 261,7 263,7 (-0,3 %) 260,8 (-0,3 %)
Rentebærende saldo 57,5 56 59,9 (4,2 %) 58,3 (4,1 %)
Ikke rentebærende saldo 22,9 22,6 20,7 (-9,6 %) 20,5 (-9,3 %)

 

Andre nøkkeltall Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere***

Antall

(Differanse)

Antall justert for medlåntakere*** (Differanse)
Antall personer registrert 3.230.720 3.155.761 3.231.694 (0,0 %) 3.152.796 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.280.112 1.227.868 1.267.055 (-1 %) 1.210.496 (-1,4 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.923.299 8.839.047 8.895.102 (-0,3 %) 8.806.790 (-0,4 %)
Antall rapporterende finansforetak 161   162 (0,6 %)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt     14,95 %  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median     13,90 %  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt     18,12 %  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median     19,80 %  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt     2,64 %  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median     3,20 %  

 

Samlet usikret gjeld Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere***

Rentebærende saldo i mrd*

(Differanse i %)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse i %)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,3 75,4 84,8 (0,6 %) 75,9 (0,7 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 60 58,6 57,5 (-4,2 %) 56 (-4,4 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,8 1,8 1,8 (0 %) 1,8 (0,0 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 25,9 18,7 24,8 (-4,2 %) 17,8 (-4,8 %)
Sum 172 154,5 168,9 (-1,8 %) 151,5 (1,9 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere***

Beløp i mrd*

(Differanse i %)

Beløp justert for medlåntakere***

(Differanse i %)

Samlet ramme kredittkort 269 266,4 264,6(-1,6 %) 261,7 (-1,8 %)
Rentebærende saldo 60 58,6 57,5 (-4,2 %) 56 (-4,4 %)
Ikke rentebærende saldo 22,9 22,6 22,9 (0,0 %) 22,6 (0,0 %)

 

Andre nøkkeltall Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere***

Antall

(Differanse i %)

Antall justert for medlåntakere*** (Differanse i %)
Antall personer registrert 3.231.039 3.154.904 3.230.720 (0,0 %) 3.155.761 (0,0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.260.360 1.207.878 1.280.112 (1,6 %) 1.227.868 (1,7 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.958.007 8.872.347 8.923.299 (0,4 %) 8.839.047 (-0,4 %)
Antall rapporterende finansforetak 162 162 161 (0,6 %) 161 (0,6 %)

 

Samlet usikret gjeld Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere***

Rentebærende saldo i mrd*

(Differanse i %)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse i %)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 85,2 76,2 84,3 (-1,1 %) 75,4 (-1,0 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 58,9 57,5 60 (1,9 %) 58,6 (1,9 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 1,8 (200 %) 1,8 (200 %)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 25 19,6 25,9 (3,6 %) 18,7 (-4,6 %)
Sum 169,7 153,9 172 (1,4  %) 154,5 (0,4 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere***

Beløp i mrd*

(Differanse i %)

Beløp justert for medlåntakere***

(Differanse i %)

Samlet ramme kredittkort 270 267,4 269 (-0,4 %) 266,4 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 58,9 57,5 60 (1,9 %) 58,6 (1,9 %)
Ikke rentebærende saldo 22,7 22,5 22,9 (0,9 %) 22,6 (0,4 %)

 

Andre nøkkeltall Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere***

Antall

(Differanse i %)

Antall justert for medlåntakere*** (Differanse i %)
Antall personer registrert 3.197.085 3.120.934 3.231.039 (1,1 %) 3.154.904 (1,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.179.983 1.127.480 1.260.360 (6,8 %) 1.207.878 (7,1 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.540.000 8.454.296 8.958.007 (4,9 %) 8.872.347 (4,9 %)
Antall rapporterende finansforetak 162 162 162 (0,0 %) 162 (0,0 %)

 

*)Alle tall er avrundet

**) Lån sikret via 3. part, f.eks ved kausjon. Estimert basert på rente < 5%

***) Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerene. Tall i denne kolonnen er eks. medlåntakere