Nøkkeltall

Oversikten viser offisielle nøkkeltall fra Gjeldsregisteret og er etablert pr september 2019.  Enkelte nøkkeltall oppdateres daglig, og er tilgjengelige her: Til oversikt

Samlet usikret gjeld Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere***

Rentebærende saldo i mrd*

(Differanse)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,8 75,9 84,4 (-0,5%) 75,6 (-0,4%)
Kredittkort (Rammekreditt) 57,5 56 59,9 (4,2%) 58,4 (4,3%)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,8 1,8 2,1 (16,7%) 2,07 (15%)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 24,8 17,5 31,9 (28,6%) 18,3 (2,8%)
Sum 168,9 154,5 178,3 (5,6%) 154,37 (1,9%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere***

Beløp i mrd*

(Differanse)

Beløp justert for medlåntakere***

(Differanse)

Samlet ramme kredittkort 264,6 261,7 263,7 (-0,3%) 260,8 (-0,3%)
Rentebærende saldo 57,5 56 59,9 (4,2%) 58,3 (4,1%)
Ikke rentebærende saldo 22,9 22,6 20,7 (-9,6%) 20,5 (-9,3%)
Tilgjengelig kredittramme**** 184,2 183,1 183,1 (-0,6%) 182 (-0,6%)

 

Andre nøkkeltall Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere***

Antall

(Differanse)

Antall justert for medlåntakere*** (Differanse)
Antall personer registrert 3.230.720 3.155.761 3.231.694 (0,0%) 3.152.796 (-0,1%)
Antall personer med rentebærende saldo 1.280.112 1.227.868 1.267.055 (-1%) 1.210.496 (-1,4%)
Antall usikrede lån/kreditter 8.923.299 8.839.047 8.895.102 (-0,3%) 8.806.790 (-0,4%)
Antall rapporterende finansforetak 161 161 162 (0,6%) 162 (0,6%)
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt     14,95 %  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median     13,90 %  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt     18,12 %  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median     19,80 %  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt     2,64 %  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median     3,20 %  

 

Samlet usikret gjeld Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere***

Rentebærende saldo i mrd*

(Differanse i %)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse i %)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,3 75,4 84,8 (0,6%) 75,9 (0,7%)
Kredittkort (Rammekreditt) 60 58,6 57,5 (-4,2%) 56 (-4,4%)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,8 1,8 1,8 (0%) 1,8 (0,0%)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 25,9 18,7 24,8 (-4,2%) 17,8 (-4,8%)
Sum 172 154,5 168,9 (-1,8%) 151,5 (1,9%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere***

Beløp i mrd*

(Differanse i %)

Beløp justert for medlåntakere***

(Differanse i %)

Samlet ramme kredittkort 269 266,4 264,6(-1,6%) 261,7 (-1,8%)
Rentebærende saldo 60 58,6 57,5 (-4,2%) 56 (-4,4%)
Ikke rentebærende saldo 22,9 22,6 22,9 (0,0%) 22,6 (0,0%)
Tilgjengelig kredittramme**** 186,1 184,7 184,2 (-1,0%) 183,1 (-0,9%)

 

Andre nøkkeltall Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere***

Antall

(Differanse i %)

Antall justert for medlåntakere*** (Differanse i %)
Antall personer registrert 3.231.039 3.154.904 3.230.720 (0,0%) 3.155.761 (0,0%)
Antall personer med rentebærende saldo 1.260.360 1.207.878 1.280.112 (1,6%) 1.227.868 (1,7%)
Antall usikrede lån/kreditter 8.958.007 8.872.347 8.923.299 (0,4%) 8.839.047 (-0,4%)
Antall rapporterende finansforetak 162 162 161 (0,6%) 161 (0,6%)

 

Samlet usikret gjeld Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Rentebærende saldo i mrd* Rentebærende saldo justert for medlåntakere***

Rentebærende saldo i mrd*

(Differanse i %)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere*** (Differanse i %)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 85,2 76,2 84,3 (-1,1%) 75,4 (-1,0%)
Kredittkort (Rammekreditt) 58,9 57,5 60 (1,9%) 58,6 (1,9%)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 1,8 (200%) 1,8 (200%)
Annen usikret gjeld** (Nedbetalingslån) 25 19,6 25,9 (3,6%) 18,7 (-4,6%)
Sum 169,7 153,9 172 (1,4%) 154,5 (0,4%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Beløp i mrd* Beløp justert for medlåntakere***

Beløp i mrd*

(Differanse i %)

Beløp justert for medlåntakere***

(Differanse i %)

Samlet ramme kredittkort 270 267,4 269 (-0,4%) 266,4 (-0,4%)
Rentebærende saldo 58,9 57,5 60 (1,9%) 58,6 (1,9%)
Ikke rentebærende saldo 22,7 22,5 22,9 (0,9%) 22,6 (0,4%)
Tilgjengelig kredittramme**** 188,4 187,1 186,1 (-1,2%) 184,7 (-1,3%)

 

Andre nøkkeltall Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere***

Antall

(Differanse i %)

Antall justert for medlåntakere*** (Differanse i %)
Antall personer registrert 3.197.085 3.120.934 3.231.039 (1,1%) 3.154.904 (1,1%)
Antall personer med rentebærende saldo 1.179.983 1.127.480 1.260.360 (6,8%) 1.207.878 (7,1%)
Antall usikrede lån/kreditter 8.540.000 8.454.296 8.958.007 (4,9%) 8.872.347 (4,9%)
Antall rapporterende finansforetak 162 162 162 (0,0%) 162 (0,0%)

 

*)Alle tall er avrundet

**) Lån sikret via 3. part, f.eks ved kausjon. Estimert basert på rente < 5%

***) Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerene. Tall i denne kolonnen er eks. medlåntakere

****) Innrapporterte rammekreditter med 0 i kredittgrense ekskluderes ikke i beregningen