For finansforetak som leverer informasjon

Gjeldsregisteret AS har målsetning om at det skal være enkelt og sikkert for finansforetakene å samarbeide med oss om levering av gjeldsopplysninger. I denne forbindelse har vi sammen med de andre gjeldsinformasjonsforetakene etablert en felles teknisk standard. I tillegg har vi utarbeidet en standardavtale for levering som bidrar til å sikre forutsigbarhet og tydelige rammer for samarbeidet. 

Onboarding for avlevering

Sammen med tjenesteleverandøren vår har vi tilrettelagt en enkel og sikker prosess med tydelige milepæler for tilknytning og oppstart av avlevering av data:

Hvordan komme i gang?

Representerer du finansforetak som skal levere gjeldsopplysninger, ønsker teknisk standard og avtale for avlevering tilsendt, eller bare har spørsmål, kontakt Gjeldsregisteret

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veiledning om gjeldsinformasjonsforskriften med anbefalinger om hvordan forskriften bør tolkes på noen utvalgte punkter. Veiledningen finner du her