Kommuneoversikt

Kommuneoversikt er en analysetjeneste som gir god oversikt over innbyggernes samlede usikrede gjeld. Tjenesten gir blant annet en aggregert oversikt over forbrukslån og kredittkortgjeld i aktuell kommune. Den gir også en oppstilling fordelt på aldersgrupper og kjønn.  

I tillegg til detaljerte opplysninger for aktuell kommune inngår det en Landsoversikt med informasjon om all rentebærende usikret gjeld, fordelt ned på fylke og kommune.

Kommuneoversikten viser tall for alle registrerte lånetyper, rentebærende og ikke rentebærende gjeld, antall kreditter i kommunen, total kreditteksponering, benyttet kreditt samt mye mer.

Kommunene får med dette et godt verktøy for overordnet oversikt og oppfølging av tiltak, for eksempel knyttet til gjeldsrådgivning. Den gir også grunnlag for utarbeidelse av prognoser og input til planlegging av støtteordninger for å dempe sosiale utfordringer knyttet til usikret gjeld. I tillegg kan man i Landsoversikten sammenligne innbyggernes totale rentebærende gjeld i sin kommune mot andre sammenlignbare kommuner.

Tjenesten leveres som et abonnement og produseres på grunnlag av gjeldsopplysninger rapportert til    Gjeldsregisteret før klokken 12.00 den første virkedagen hver kalendermåned.

Persondata som benyttes til utarbeidelse av analysen er anonymisert, og kan ikke gjenkjennes på individnivå.

Finansforetak oppdaterer kontunerlig Gjeldsregisteret med informasjon om gjeldsopplysninger på alle personer registrert med fødselsnummer eller d-nummer.

For ytterligere informasjon eller demonstrasjon av våre tjenester og produkter ta kontakt med oss.

pdf icon Klikk her for å laste ned pdf