Forbruksgjelden går opp!

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i april med 0,6 MRD (+0,4%) fra 150,1 MRD til 150,7 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret. Dette er den tredje måneden på rad med økning.

Veksten kommer i sin helhet fra den «ikke-forfalte», det vil si den ikke-rentebærende kredittkortgjelden, mens den rentebærende gjelden som i hovedsak omfatter forbrukslån og «forfalt» rentebærende kredittkortgjeld holder seg stabil.

Øket bruk av kredittkort i påsken

Kredittkortgjelden vokste med 0,6 MRD (+2,8%) fra 22,9 til 23,5 MRD. Dette viser at det lånefinansierte forbruket har tatt seg opp i påskemåneden april. Sammenlignet med april 2021, som var preget av Covid-restriksjoner, er kredittkortgjelden hele 4,8 MRD (25,8%) høyere i år.

Ikke forfalt kredittkortgjeld = Ikke rentebærende rammekreditt + ikke rentebærende faktureringskort

Tall oppgitt i MRD eks. medlåntakere

«Det er ikke overraskende at kredittkortbruken går opp i april. Trenden etter avviklingen av Covid-restriksjonene har vært vekst måned for måned. Påskeferie med reiser og fritidsaktiviteter, samt høyere kostnadsnivå for husholdningene er sannsynlige årsaker til økningen. Generelt sett er folk flest forsiktige med pengebruken som følge av den finansielle- og sikkerhetsmessige situasjonen, så vi får håpe at kredittkortregningene betales i tide så vi slipper vekst i den rentebærende forbruksgjelden», sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS i en kommentar.

Den rentebærende forbruksgjelden er stabil

Den rentebærende forbruksgjelden, som hovedsakelig utgjøres av «forfalt» kredittkortgjeld og forbrukslån, er uforandret fra mars på 127,2 MRD. Sammenlignet med april 2021 har den falt med hele -6,8 MRD (-5,1%).

Rentebærende forbruksgjeld = Rentebærende rammekreditt + rentebærende faktureringskort + rentebærende nedbetalingslån (forbrukslån og andre usikrede nedbetalingslån)

Tall oppgitt i MRD eks. medlåntakere

«Stabilitet i den samlede rentebærende/forfalte betyr at de fleste klarer å betjene forbruksgjelden sin. Eksempelvis utgjør forbrukslån 69,3 MRD av den rentebærende gjelden. Etter vekst gjennom første kvartalet på 0,9 MRD har den nå flatet ut. Det er positivt og bidrar til at antallet gjeldsoffer ikke øker», sier Egil Årrestad.

Utvikling i usikret forbuksgjeld:

Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån med avtalt avdragstid (f.eks. forbrukslån)

Rammekreditt: Lån som kan trekkes opp til den innvilgede rammen (f.eks. kredittkort). Deles inn i to kategorier:

  • Ikke-rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som ikke forfalt til betaling
  • Rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som er forfalt til betaling og som rentebelastes

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall. Hvis ikke påløper det gebyr og/eller renter.

Medlåntaker: Ansvarlig sammen med hovedlåntaker til hele lånet er nedbetalt

Se også andre nøkkeltall fra Gjeldsregisteret: Til nøkkeltall