Gjeldsregisteret lanseres innen 1. juli!

Ventetiden har vært lang, men nå skjer det. 1. juli utløper finansforetakenes frist for å påbegynne rapportering av gjeldsopplysninger. Registeret er i ferd med å fylles med informasjon som beskrevet i forskriften, og Gjeldsregisteret AS står klar med tjenester til virksomheter og forbrukere som skal bidra til at veksten i forbrukslån dempes, og antall gjeldsofre reduseres.

Rapportering

Registeret gir oversikt over forbrukernes usikrede gjeld og oppdateres kontinuerlig. De fleste finansforetakene blir klare innen fristen, så dekningsgraden blir svært god fra starten av. Noen få finansforetak er av forskjellige årsaker noe forsinket, men i løpet av kort tid vil vi ha alle med. Gjeldsregisteret AS vil fra lanseringen gi en oppdatert oversikt over alle finansforetak som leverer gjeldsopplysninger på sine hjemmesider - gjeldsregisteret.com.

Bruk

For å oppfylle ny forskrift må alle finansforetak ta i bruk gjeldsinformasjonstjenester for å sjekke lånesøkeres usikrede gjeld ved behandling av lånesøknader, og ved refinansiering. Kommuner kan benytte tjenestene til behandling av startlån. I tillegg kan tjenestene benyttes av enkelte offentlige virksomheter, og til forskning.

Gjeldsregisteret AS har tilrettelagt effektive og sikre oppslagstjenester så virksomhetene enkelt kan ta tjenestene i bruk. I samarbeid med partnere som TietoEVRY, Bisnode og Stacc er tjenestene tilgjengelig integrert i systemer og arbeidsflater for lånesaksbehandling. Gjeldsregisteret AS benytter infotorg.no som kanal for web-baserte oppslag for kommuner og finansforetak.

Forbrukere kan sjekke egne opplysninger via gjeldsregisteret.com med bruk av ID-porten, og er godt tilrettelagt for bruk via smarttelefoner, PC og nettbrett.

Ønsker du å komme raskt i gang med tjenestene ta kontakt her, eller se gjeldsregisteret.com for mer informasjon.