Gjeldsregisteret ønsker God Jul!

2022 går mot slutten, og det er igjen tiden for å gjøre seg noen tanker for året som har gått. I fjor skrev vi at vi trodde på en fortsatt positiv utvikling i forbruksgjelden. Hva ble resultatet når vi nå om en liten stund, etter tilbakelagt julefeiring, skriver år 2023?

I første halvår så vi at den positive trenden fra 2021 med nedgang i den samlede forbruksgjelden fortsatte. Fra årsskiftet til utgangen av juni ble den samlede forbruksgjelden redusert med 1,4 MRD (0,9 %) fra 150,1 MRD til 148,7 MRD. Utover høsten fikk vi et skifte, og det lånefinansierte forbruket økte. Dette har medført at både den rentebærende kredittkortgjelden og forbrukslån, samt den ikke forfalte/rentebærende kredittkortgjelden har vokst, og ved utgangen av november var den samlede forbruksgjelden 151,7 MRD.

Ifølge Norges Bank er gjeldsbelastningen til husholdningene nå nær et historisk høyt nivå. I tillegg har mange måte kjenne på hendelser utenfor egen kontroll som har medført at energiprisene skjøt til værs, rentene økte og at inflasjonen er på det høyeste siden 80 tallet. Dette er faktorer som sannsynligvis har påvirket gjeldsutviklingen i 2022, og som viser at vi per den 13. desember hadde en samlet forbruksgjeld på 154,4 MRD. Dette vil ventelig gå ned mot slutten av desember avhengig av hvor mye penger folk har igjen til å betale kredittkortregningene for, men vi lander sannsynligvis betydelig over fjorårsnivået.

2022 ble et aktivt år med tanke på mulige utvidelser av Gjeldsregisteret. I høst utløp høringsfristen for Barne- og familiedepartementets forslag om utvidelse av Gjeldsregisteret. Vi venter i spenning på en eventuell endring av forskrift til Gjeldsinformasjonsloven, som åpner for utvidelse med pantesikrede lån i eksempelvis bolig og bil. Dette vil bidra til bedre kredittopplysninger for långiverne, og det blir enklere for forbrukere å få en totaloversikt over egen gjeld.

Vi benytter anledningen til å takke kunder, brukere, partnere og andre interessenter for samarbeidet i året som snart er over.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og ett Godt Nytt år!