Nytt produkt fra Gjeldsregisteret - Bransjeoversikt!

February 19, 2020

Bransjeoversikt gir ett unikt innblikk i Gjeldsregisterets totalbestand basert på alle rapporterte forbrukslån, kredittkort og annen usikret gjeld.

Bransjeoversikt er en analysetjeneste som leveres månedlig til finansforetak og andre interessenter som ønsker oversikt over landets gjeldssituasjon. Rapporten viser blant annet tall ned på lånetype, gjennomsnitt og median nominell rente, saldo, antall personer, kjønns- og aldersfordeling. Den gir informasjon om total kreditteksponering, akkumulert usikret rentebærende og ikke rentebærende gjeld, gjennomsnittlig nominell rente, rangering i grupper etter finansforetakenes andel av total forbruksgjeld, samt mye mer! 

Bransjeoversikten produseres første virkedag i hver måned. Den gir et øyeblikksbilde over Gjeldsregisterets totalbestand den aktuelle dagen. 

For finansforetak kan Bransjeoversikt leveres sammen med produktet Porteføljeoversikt som gir finansforetaket sammenligningsgrunnlag mellom egen portefølje og totalbestanden i Gjeldsregisteret.

Alle opplysninger som benyttes i analyserapportene er naturligvis anonymisert.

Ønsker dere nærmere kunnskap om innholdet i rapporten leverer vi raskt en «dummy-rapport» med fiktive tall. Send gjerne en epost eller ring 928 99 515 for nærmere informasjon og bestilling.