Presisering til mediesaker om rentenivå på kredittkortgjeld

Vi presiserer at medienes egne beregninger av tallgrunnlaget i Gjeldsregisteret, og påfølgende konklusjon om «renteøkning», kan gi et feilaktig bilde av den reelle situasjonen ettersom endringer i rapporteringen fra enkelte aktører kan påvirke totaltall.

Gjeldsregisteret publiserer månedlig nøkkeltall på sine hjemmesider. Blant disse tallene oppgis rentenivå på kredittkortgjeld (rammekreditt). Tallene er riktige i forhold til hva bankene har rapportert, men enkelte aktører har den senere tid endret rapporteringen sin for kredittkortgjeld etter kvalitetssikring og begrepsavklaringer. Endringene er gjennomført for å sikre konsistens i datagrunnlaget ved at alle som er pliktig til innrapportering bruker samme definisjoner.  Dette berører et stort antall kredittkort, noe som har påvirket totalen. Det er med andre ord ikke snakk om en reell renteøkning, men en justering av rapporteringen til reelt nivå.

Tallene for juni og juli er konsistente på tvers av alle aktører, noe som gir en korrekt aggregering og gjennomsnittsberegning. Ettersom det har vært noe underrapportering tidligere i år vil Gjeldsregisteret understreke at tallene for perioden januar til og med mai ikke er direkte sammenlignbar med perioden juni og juli. I våre kommentarer til media har vi satt søkelys på trendbildet og gitt klart uttrykk for at vi generelt opplever flate og stabile renter for usikret gjeld.

Kontaktperson:

Egil Årrestad (Daglig leder) - epost egil.arrestad@gjeldsregisteret.com / mobil 90 06 30 94