Samlet usikret gjeld gikk ned i september!

Tall fra Gjeldsregisteret viser en nedgang i samlet usikret gjeld på ca 1,2 MRD (-0,7 %). Gjelden er på 179,1 MRD ved utgangen av september, mot 180,4 MRD pr august.

Den rentebærende gjelden reduseres i september med 0,8 MRD, og den ikke-rentebærende gjelden, som i hovedsak utgjøres av ikke forfalte kredittkortfakturaer, reduseres med 0,4 MRD. For hele året er nedgangen i samlet usikret gjeld 11,7 MRD (-6,1 %).

Tallene viser at den rentebærende gjelden går ned igjen etter å ha «flatet ut» i sommermånedene. Det ser ut til at personer som har økonomi til det igjen prioriterer nedbetaling av gjeld etter noe øket forbruk i ferietiden. Nedgangen i den ikke-rentebærende kredittkortgjelden indikerer at folk flest betaler kredittkortfakturaene sine i tide. Dette bidrar også til å holde den rentebærende gjelden nede.

Forbrukslån utgjør ca 83,9 MRD av den samlede usikre gjelden, og holder seg stabilt på samme nivå som i august. Siden januar har denne gjelden falt med 1,3 MRD (-1,5 %).

Daglig leder i Gjeldsregisteret Egil Årrestad sier i en kommentar at «Utviklingen tyder på at myndighetenes tiltak for å bremse veksten i usikret forbrukskreditt virker. I tillegg medfører corona tiltakene lavere forbruk og større økonomisk forsiktighet i befolkningen.»

(Tall er oppgitt inklusive medlåntakere. For tall eksklusive medlåntakere se tabell lenger ned på siden)

Utvikling i usikret gjeld 2020:

(Inkl. medlåntakere)

Utvikling i usikret gjeld 2020:

(Ekskl. medlåntakere)

Se også her for informasjon om flere nøkkeltall.