Status Gjeldsregisterets tjenester på bakgrunn av Coronavirus

March 15, 2020

De siste dagene har krisen knyttet til Coronavirus eskalert, og myndighetene gjør nå alt de kan for å begrense videre smittespredning og antall syke mennesker.

Hos Gjeldsregisteret er vår høyeste prioritet å beskytte våre medarbeidere, sikre våre kontorer og produksjon, og gjennom dette være rustet til å sikre leveranser til våre kunder. Liv og helse er vår høyeste prioritet, deretter andre samfunnskritiske tjenester og forretningskritiske kundesystemer i denne rekkefølgen. Kriseledelsen overvåker kontinuerlig våre leveranser, og tar nødvendige beslutninger og prioriteringer for å sikre driften.

Tidligere denne uken introduserte vi generelle tiltak, for eksempel hjemmekontor, reisebegrensninger og andre nødvendige tiltak som et resultat av helsemyndighetenes anbefalinger. 

Vi har etablert beredskapsplaner for våre tjenester og løsninger, så vel som andre kritiske leveranser. Vi jobber tett sammen med våre underleverandører for å håndtere potensiell innvirkning på tjenester på grunn av en rask endring i kundenes brukermønster og atferd. 

Alle våre tjenester er oppe og tilgjengelig. Vi evaluerer kontinuerlig driftsbildet og risikoen som følge av Coronavirus situasjonen, slik at vi raskt kan gjøre tiltak for å minimere mulige virkninger.

Vi i Gjeldsregisteret er opptatt av å opprettholde normal driftssituasjon, og våre ordinære kundekontakter er tilgjengelig og fortsetter å være din hovedkontakt for spørsmål som du måtte ha.