Dempet vekst i forbrukslån

I starten av 2008 utgjorde nordmenns forbrukslån rundt 39 milliarder kroner. Bare i fjor ble det ifølge NRK innvilget 1,2 millioner forbrukslån. Gjelden økte med 13 prosent på ett år og den totale gjelden på forbrukslån er ved utgangen av første halvår 2018 kommet opp i svimlende 108 milliarder kroner. Myndighetene uttrykker sterk bekymring for veksten. Forbrukslån utgjør fortsatt liten andel av den samlede gjelden hos nordmenn, men de høye rentene gjør at de står for en betydelig andel av nordmenns samlede renteutgifter. Veksten i forbrukslån er også mer enn dobbelt så høy som veksten i sikrede lån.

Gjeldsregisteret gir myndighetene et nytt verktøy i arbeidet med å følge opp eventuelle aktører som bryter reglene, og bidrar gjennom det til å dempe veksten i forbrukslån.