Dempet vekst i forbrukslån

Tidligere har det vært enkelt å skaffe seg forbrukskreditt, ikke bare fra én långiver, men fra flere. Årsaken var at de ulike långiverne ikke visste hvor mye kredittgjeld kunden hadde fra før. Da var det vanskelig å gjøre en korrekt kredittvurdering, og kunden fikk kanskje innvilget et større lån enn det som var forsvarlig – og den totale gjeldsbyrden blir større enn kunden kan betjene.

Formålet med Gjeldsregisteret er å legge til rette for mer presise kredittvurdering og å gi banker og finansforetak et verktøy for å skaffe informasjon om hvor mye forbruksgjeld kredittsøkere har.