Samlet usikret gjeld

kr 155 117 522 261

Samlet ramme kredittkort

kr 249 865 614 914

Samlet kredittkortgjeld

kr 53 725 679 231

Antall personer med usikret gjeld

3 194 962

Antall rapporterende finansforetak

166

Title

Value

Description

Logo Gjeldsregisteret

Sist oppdatert: 1 desember 2020, 12:00

Gjeldsregisteret viser til enhver tid de gjeldsopplysningene som blir gjort tilgjengelig fra finansforetakene. Mindre svingninger i summer kan forekomme. Historiske tall oppdateres daglig. Lån sikret via tredjepart, som for eksempel ved kausjon, inngår i tallgrunnlaget. Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerne.
Offisielle nøkkeltall pr. mnd finner du her: Se offisielle nøkkeltall

Aktuelt

Fortsatt nedgang i usikret gjeld, men Finanstilsynet melder om økning i omfanget av misligholdte forbrukslån!

3 november 2020

Tall fra Gjeldsregisteret viser en nedgang i samlet usikret gjeld hittil i år med 13.1 milliarder (- 6,9 %). Gjelden er på 177,7 MRD ved utgangen av oktober, mot 179,1 MRD pr september.

Gjeldsregisteret AS støtter ønsker om snarlige utvidelser av gjeldsregistrene!

2 november 2020

Gjeldsregistrene gir foreløpig bare informasjon om forbruksgjeld. Dette gir ikke et komplett bilde av privatpersoners gjeldssituasjon, noe som medfører risiko for feilvurdering og merarbeid for långivere ved behandling av lånesøknader. 

Finanstilsynet uroet over historisk høy gjeld

28 oktober 2020 finansfokus.no

Finanstilsynet peker på at nordmenns gjeld er på historisk høye nivåer og gjør det norske finansielle systemet sårbart. Regjeringen er bekymret for at mislighold av forbrukslån øker.

Samlet usikret gjeld gikk ned i september!

2 oktober 2020

Tall fra Gjeldsregisteret viser en nedgang i samlet usikret gjeld på ca 1,2 MRD (-0,7 %). Gjelden er på 179,1 MRD ved utgangen av september, mot 180,4 MRD pr august.